Välkommen till Fastighetssystemet Extranet för Skolfastigheter!

Här kan du göra en felanmälan för skolan och förskolans lokaler och dessutom följa ditt ärende från början till slut.

Skolfastigheter och fastighetsstaben har två olika webbgränssnitt av Fastighetssystemet Extranet.

 

Anmäl ditt fel på rätt ställe

Skolfastigheters Extranet här anmäler du fel såsom trasig dörr, läckage, stopp i avloppet, eller kalla lokaler. Skolfastigheter hanterar fel enligt gränsdragningslistan för dig som är kommunal hyresgäst. Är du privat hyresgäst hos Skolfastigheter, så anmäler du samtliga fel till Skolfastigheter.

Fastighetsstaben Extranet där anmäler du fel såsom lås, larm, borttappade nycklar, vitvaror (ej storkök), eller servicebeställningar. Dessa fel anmäler du genom att logga in på Fastighetsstabens Extranet